Scala Santa Sacro Speco - SUBIACO: 41.924653, 13.093669